مناقصه

جهت شرکت در مزایدات و مناقصات شرکت سینا دارو ،  اطلاعات خود رو به ایمیل Offers@sinadarou.com یا شماره فکس 44196603-021ارسال نمایید.

طی مراسمی با حضور مدیرعامل محترم شرکت سینادارو سرپرست واحدهای بهداشت و درمان، سفارشات خارجی، مدیریت تعالی و ارزیابی عملکرد و روابط عمومی معرفی شدند.

طی مراسمی با حضور مدیرعامل محترم شرکت سینادارو سرپرست واحدهای بهداشت و درمان، سفارشات خارجی، مدیریت تعالی و ارزیابی عملکرد و روابط عمومی معرفی شدند.

ادامه مطلب »
X