ترکیبات :
هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی کوپروست® حاوی 0/005 گرم لاتانوپروست و 0/5 گرم تیمولول مالئات به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد.

فارماکولوژی :
تیمولول یک عامل مهار کننده گیرنده های beta-1 و beta-2 آدرنرژیکی می باشد که فشار داخل چشمی را از طریق کاهش تولید مایع زلالیه، پائین می آورد. لاتانوپروست یک آگونیست انتخابی پروستانوئیدی گیرنده FP است که فشار داخل چشمی را از طریق افزایش خروج مایع زلالیه کاهش می دهد.

کاربرد :
لاتانوپروست به منظور کاهش فشار داخل چشمی در بیماران مبتلا به گلوکوم با زاویه باز و هیپرتانسیون چشمی که به دیگر داروهای پائین آورنده فشار داخل چشمی مقاوم هستند و یا پاسخ دهی ناکافی به دیگر داروهای کاهنده فشار داخل چشمی دارند، به کار می رود. تیمولول با اثر ناچیز و یا بدون اثر روی تطابق یا سایز مردمک چشم، فشار داخل چشمی را کاهش می دهد و باعث تاری دید نمی شود.

مقدار و چگونگی مصرف دارو :
مقدار مصرف دارو یک قطره، یکبار در روز ( عصر ها ) می باشد.

شکل دارویی :
قطره های استریل چشمی کوپروست® در بطری های پلاستیکی 2/5 میلی لیتری عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

نام محصول

کوپروست (لاتانوپروست + تیمولول)

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

قطره چشمي

كد محصول

45712020

حجم دارو

2/5 میلی لیتری

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

بله