ترکیبات :
هر 100 گرم کرم واژینال کاندیزول® حاوی 1 گرم کلوتریمازول می باشد.

فارماکولوژی :
کلوتریمازول یک محصول ضد قارچ واژینال می باشد که به غشای سلولی قارچ می پیوندد، نفوذ پذیری غشا را تغییر داده و خروج اجزاء داخل سلول قارچی را تسهیل می کند.

کاربرد :
کرم واژینال کاندیزول® 1% در درمان کاندیدیازیس ولووواژینال (مانند عفونت مونیلیایی و عفونت واژینال ناشی از مخمر) کاربرد دارد.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:
مقدار مصرف معمول این دارو روزانه، یک اپلیکاتور از کرم (معادل 50 میلی گرم از دارو) از راه واژن، ترجیحاً به هنگام خواب، به مدت 6 تا 14 روز متوالی می باشد.

شکل دارویی :
کرم های واژینال کاندیزول® سینادارو در تیوپ های آلومینیومی 50 گرمی همراه با اپلیکاتور عرضه می شوند.

توضیحات تکمیلی

نام محصول

کاندیزول 1% (کلوتریمازول)

موضع استفاده

واژینال

گروه محصول

كرم واژينال

كد محصول

46324020

حجم دارو

50 گرمی

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر