نام محصول: لووفلوکساسین

گروه دارو : ضد باکتری

توضیحات :

ترکیب:
هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی لووفلوکساسین حاوی 0.5 گرم لووفلوکساسین و فاقد ماده نگه دارنده است

فارماکولوژی:
لووفلوکساسین یک فلوروکینولون ضد باکتری است که در غشای سلولی باکتریایی نفوذ کرده و از سنتز پروتئین جلوگیری می کند.

کاربرد:
قطره چشمی لووفلوکساسین در درمان زخم قرنیه و التهاب ملتحمه ناشی از طیف وسیعی از باکتری های حساس کاربرد دارد.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:
درمان التهاب ملتحمه باکتریال ناشی از ارگانیسم های حساس:
اطفال بزرگتر از 1 سال و بالغین:  روز اول و دوم، 1 یا 2 قطره هر 2 ساعت در ساعات بیداری تا 8 بار در روز و روزهای سوم تا هفتم، 1 یا 2 قطره هر 4 ساعت در ساعات بیداری تا حداکثر 4 بار در روز بر روی ملتحمه هر چشم چکانده می شود.
زخم باکتریال قرنیه ناشی از ارگانیسم های حساس:
در روز اول درمان و در 6 ساعت اول دو قطره در هر چشم هر 15 دقیقه، سپس 2 قطره هر 30 دقیقه، در روز دوم دو قطره هر ساعت و از روز سوم تا چهاردهم دو قطره هر چهار ساعت در ساعات بیداری، در چشم بیمار چکانده می شود. در صورتی که نیاز باشد جهت تکمیل درمان استفاده از دارو باید ادامه پیدا کند.

شکل دارویی:
قطره های استریل چشمی یکبار مصرف لووفلوکساسین سینادارو  با حجم 0.5 میلی لیتر در ویال های پلاستیکی 0.6 میلی لیتری عرضه می شوند. در هر جعبه 30 ویال همراه بروشور موجود است.

توضیحات تکمیلی

كد محصول

45711040

نام محصول

لووفلوکساسین

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

قطره چشمی سینگل دوز

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر