ترکیبات :
هر 1 میلی لیتر محلول استریل چشمی لاتاپروست® حاوی 50 میکروگرم لاتانوپروست به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد.

فارماکولوژی :
لاتانوپروست یک آگونیست انتخابی پروستانوئیدی گیرنده FP می باشد که فشار داخل چشمی را از طریق افزایش خروج مایع زلالیه کاهش می دهد.

کاربرد :
قطره چشمی لاتاپروست® به منظورکاهش فشار داخل چشمی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون چشمی و گلوکوم با زاویه باز که به سایر دارو های پائین آورنده فشار داخل چشمی مقاومت و یا پاسخ ناکافی نشان داده اند، کاربرد دارد.

مقدار و چگونگی مصرف دارو :
مقدار مصرف معمول این دارو یک قطره یکبار در روز (عصر ها) می باشد.

شکل دارویی :
قطره های استریل چشمی لاتاپروست® سینادارو به صورت 2/5 میلی لیتر محلول 0/005% در بطری های پلاستیکی 5 میلی لیتری عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

نام محصول

لاتاپروست ( لاتانوپروست )

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

قطره چشمي

كد محصول

45712010

حجم دارو

2/5 میلی لیتری

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

بله