توضیحات تکمیلی

كد محصول

45711060

نام محصول

سیکلوپنتولات 1%

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

قطره چشمی سینگل دوز

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر