ترکیب:
هر 100 میلی لیتر اسپری موضعی زایلکس® 10 حاوی 10 گرم لیدوکائین می باشد. هر پاف حاوی 10 میلی گرم لیدوکائین است.

فارماکولوژی:
لیدوکائین به عنوان یک بی حس کننده موضعی، هدایت جریان های عصبی اعصاب حسی را مهار می نماید. این امر ناشی از تغییر نفوذپذیری غشای سلولی به یون ها می باشد.

کاربرد:
اسپری موضعی زایلکس® 10 به منظور ایجاد بی حسی موضعی غشاهای مخاطی قبل از معاینه گوش، حلق و بینی، آندوسکوپی و یا جراحی های دهان و دندان، لوله گذاری در نای و … به کار می رود.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:
بزرگسالان: هر بار مصرف افشانه حاوی 10 میلی گرم لیدوکائین می باشد. تعداد افشانه های مورد نیاز به وسعت سطحی که باید بی حس شود بستگی دارد. بیشینه مقدار مصرف برای بزرگسالان با وزن 70 کیلوگرم 200 میلی گرم (معادل 20 بار مصرف افشانه) می باشد.
کودکان: بیشینه مقدار مصرف کودکان، به تناسب وزن آنان کمتر از مقدار مصرف بزرگسالان و معادل 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن آن ها می باشد.

شکل دارویی:
اسپری های موضعی زایلکس® 10 سینادارو در ویال های شیشه ای 50 میلی لیتری عرضه می شوند.

توضیحات تکمیلی

كد محصول

47921010

نام محصول

زایلکس 10 (لیدوکائین)

موضع استفاده

موضعی

گروه محصول

اسپري موضعی

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر