ترکیب:

هر 100 گرم ژل استریل موضعی زایلوژل® حاوی 2 گرم لیدوکائین هیدروکلراید می باشد.

 

فارموکولوژی:

بی حس کننده های موضعی، ایجاد و هدایت جریان های عصبی را با کاهش جریان یونی از میان غشای نورونی، مهار می کنند.

 

کاربرد:

ژل استریل موضعی زایلوژل® به منظور ایجاد بی حسی موضعی غشاهای مخاطی قبل از معاینه، آندوسکوپی، معاینه حلق و گلو، معاینه دستگاه تنفسی یا نای، معاینه و درمان التهاب مجاری ادراری (در کنترل و تسکین درد) به کار می رود.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

بزرگسالان: ایجاد بی حسی در مجرای ادراری:

در زنان این مقدار 3 تا 5 میلی لیتر (معادل 100-60 میلی گرم) از ژل لیدوکائین می باشد که چند دقیقه قبل از معاینه توسط سواب یا مستقیماً در موضع مصرف می شود.

در مردان 5 تا 10 میلی لیتر (معادل 200-100 میلی گرم) از ژل لیدوکائین قبل از گذاشتن کاتتر در پیشابراه یا 30 میلی لیتر (معادل 600 میلی گرم) قبل از سوند گذاری یا سیستوسکوپی (معمولاً در دو دوز منقسم) مصرف می شود.

کودکان: برای ایجاد بی حسی (موضعی، مخاطی) بر اساس سن، وزن و شرایط ظاهری کودک استفاده می گردد. حداکثر مقدار مصرف در کودکان، 4.5 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن می باشد.

 

شکل دارویی:

ژل های موضعی استریل زایلوژل® سینادارو در تیوپ های آلومینیومی 25 گرمی عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46331010

نام محصول

زايلو ژل (لیدوکائین)

موضع استفاده

موضعی

گروه محصول

ژل موضعی

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر