ترکیب:

هر 10 میلی لیتر آمپول تئولین® حاوی 250 میلی گرم آمینوفیلین (تئوفیلین – اتیلن دی آمین) در محلول استریل آبی می باشد.

 

فارماکولوژی:

تئوفیلین به طور مستقیم روی ماهیچه های صاف راه های هوایی و رگ های خونی ریوی اثر گذاشته و آن ها را متسع می نماید. این عمل از طریق مهار انتخابی فسفودی استرازهای خاصی که باعث افزایش CAMP (آدنوزین مونو فسفات حلقوی) داخل سلولی می شوند، صورت می پذیرد.

 

کاربرد:

آمپول تئولین® به منظور پیشگیری و درمان علائم آسم برونشیال به کار می رود. این محصول باعث بهبود کارایی ریوی و کاهش فراوانی و شدت علائم آسم مانند خس خس سینه، سرفه یا تنگی نفس می شود. آمینوفیلین ممکن است در درمان انسداد برگشت پذیر راه های هوایی ناشی از برونشیت مزمن، آمفیزم و یا دیگر بیماری های ریوی مسدودکننده مزمن به کار رود.

آمینوفیلین در درمان آپنه با طول زمان 20 ثانیه یا بیشتر با علت ناشناخته در نوزادان کاربرد دارد. آمینوفیلین می بایستی همراه با دیگر درمان ها مورد استفاده قرار گیرد. آمینوفیلین همچنین به منظور معکوس سازی عوارض جانبی دی پیریدامول ناشی از آدنوزین از جمله آنژین پکتوریس، آریتمی بطنی و اسپاسم برونش به کار می رود.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

بزرگسالان: به عنوان گشادکننده برونش در افراد سيگاری مقدار   mcg/kg700 در هر ساعت، در افراد غير سيگاری مقدار mcg/kg 400 در هر ساعت و در بيماران مسن يا مبتلايان به نارسايی قلبی يا کبدی مقدار   mcg/kg200 در هر ساعت انفوزيون می شود.

کودکان:

نوزادان نارس و کوچکتر از 24 روز: mg/kg 1 هر 12 ساعت انفوزيون می گردد.

نوزادان نارس و بزرگتر از 24 روز: mg/kg  5/1 هر 12 ساعت انفوزيون می گردد.

نوزادان طبيعی تا سن 52 هفتگی : روزانه{ 5 + ( سن برحسب هفته)×2/0} انفوزيون می گردد.

نوزادان طبيعی تا سن 26 هفتگی: مقدار مصرف تام دارو در سه مقدار منقسم روزانه (هر 8 ساعت) تجويز می گردد.

نوزادان طبيعی با سن 52-26 هفتگی: مقدار مصرف تام دارو در چهار مقدار منقسم روزانه (هر 6 ساعت) تجويز می گردد.

کودکان 9-1 سال: مقدار   mcg/kg800 در هر ساعت انفوزيون وريدی می گردد.

کودکان 16-9 سال: مقدار   mcg/kg700 در هر ساعت انفوزيون وريدی می گردد.

در صورت تجويز طولانی مدت، سنجش غلظت سرمی تئوفيلين و ارزيابی پاسخ بيمار به آن برای دستيابی به غلظت مناسب درمانی و به حداقل رساندن خطر سميت دارويی توصيه می گردد.

 

شکل دارویی:

آمپول های 10 میلی لیتری تئولین® سینادارو در جعبه های 5 عددی عرضه می شوند.

 

دسته:

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46914030

نام محصول

تئولین (آمینوفیلین)

موضع استفاده

آمپول

گروه محصول

آمپول

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر