ترکیبات :
هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی آیوسپت® حاوی1/61 گرم اسید بوریک به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد.

فارماکولوژی :
محلول شستشوی چشم آیوسپت ® برای مصرف عمومی چشمی می باشد. این محصول در درمانگاه ها هنگام تونومتری، گونیوسکوپی، خارج سازی جسم خارجی و استفاده از فلورسئین به کار برده می شود. همچنین این محصول به منظور تسکین و پاک سازی چشم به کار برده می شود.

کاربرد :
محلول شستشوی چشم آیوسپت® در هنگام قرمز شدن اورژانسی چشم ناشی از حضور جسم خارجی در چشم به کار برده می شود. همچنین آیوسپت® به منظور تسکین تحریک، سوزش، گزیدگی و خارش ناشی از آلاینده های موجود در هوا (مانند گرده و دود) و یا آب کلر دار به کار برده می شود.

شکل دارویی :
محلول های استریل چشمی آیوسپت® سینادارو در دو نوع بسته بندی عرضه می شوند:
1- بطری های پلاستیکی 20 میلی لیتری همراه با قطره چکان و درب محافظ
2- بطری های پلاستیکی 60 میلی لیتری همراه با قطره چکان، درب محافظ و کاپ های چشمی

توضیحات تکمیلی

نام محصول

آیوسپت 60 (اسیدبوریک)

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

محلول چشمي

كد محصول

45752010

حجم دارو

60 میلی لیتری

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر