ترکیب:

هر 100 گرم پماد استریل چشمی آئروتکس®1% حاوی 1 گرم تتراسیکلین می باشد.

 

فارماکولوژی:

تتراسیکلین عامل مهار کننده رشد باکتری است و اثر خود را با اتصال برگشت پذیر به قسمت S30 ریبوزوم باکتری اعمال نموده و مانع از اتصال tRNA به S30 و در نتیجه مهار سنتز پروتئین و رشد سلول می شود. تتراسیکلین بر طیف وسیعی از میکروب های گرم مثبت و گرم منفی موثر است.

 

کاربرد:

پماد چشمی آئروتکس® 1% در درمان عفونت های سطحی چشمی ناشی از گونه های مختلف باکتریها مانند تراخم و در پیشگیری از التهاب عفونی ملتحمه در نوزادان کاربرد دارد.

 

مقدار و چگونگی مصرف  دارو:

عفونت های چشمی: هر 4-2 ساعت، لایه نازکی از پماد (تقریباً به طول یک سانتی متر) داخل پلک تحتانی قرار داده می شود.

التهاب عفونی ملتحمه نوزادان: یک بار در روز لایه نازکی از پماد (تقریباً به طول یک سانتی متر) داخل پلک تحتانی قرار داده می شود.

 

شکل دارویی:

پماد های استریل چشمی آئروتکس® 1% در تیوپ های آلومینیومی 3 گرمی عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46111020

نام محصول

آئروتکس 1% (تتراسیکلین)

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

پماد چشمي

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر