پرسنل پیمانکار واحد تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو قراردادی می شوند

پرسنل پیمانکار واحد تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو قراردادی می شوند

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو، دکتر صادق جباری مدیرعامل جوان و انقلابی شرکت لابراتوارهای سینادارو ضمن تقدیر و تشکر از پرسنل زحمتکشی که با کارو تلاش مضاعف، از خودگذشتگی، و صرف عمر گرانبهای خود برای سازندگی، آبادانی، و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداشته، اظهار داشت: اسلام به کار و کارگر ارزش بسیار والایی داده است، به گونه ای که کار کردن را از بزرگترین عبادت ها شمرده است.

دکتر جباری با بیان اینکه کارگران از شریف ترین قشر جامعه هستند و چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات می شود، گفت: بزرگترین ترین بخش زندگی هر انسان کار است، چراکه از کار می توان به جوهره درونی افراد پی برد و جامعه ای پویا را رقم زد.

مدیرعامل جوان و انقلابی شرکت لابراتوارهای سینادارو در ادامه خبر خوشحال کننده ای برای پرسنل خط تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو را اعلام کردویادآورشد: پرسنل پیمانکار قسمت تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو قراردادی می شوند.

دکتر جباری عنوان کرد: در خصوص آیین نامه رفاهی آیتم های موجود افزایش یافته که به یاری خدا ثمره آن را در ماه های آتی مشاهده خواهیم کرد.

وی در ادامه از همه پرسنل زحمتکش شرکت لابراتوارهای سینادارو تقدیر و تشکر کرد.

 

X