واکسناسیون ویروس کرونا دوز چهارم – مرداد 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو در روزهای سوم و چهارم مردادماه سال 1401 در محل سالن ورزشی، واکسناسیون ویروس کرونا برای کلیه پرسنل شرکت انجام گرفت. در این طرح واکسیناسیون که برای تمدید دوز یادآور چهارم انجام شد با همکاری واحدهای HSE ، منابع انسانی و بهیاران مرکز بهداشت و درمان شهیدشمس (استادمعین) جهت تزریق واکسن کرونا به کلیه پرسنل شرکت لابراتورهای سینادارو صورت گرفت.

در ادامه مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جباری از محل واکسناسیون بازدید به عمل آوردند و از زحمات کلیه عوامل تقدیر و تشکر نمودند.

X