هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره لابراتوارهای سینادارو

 حسن بایرامی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 

علی اسماعیل زاده مقری

رئیس هیئت مدیره
 

رضا شهبازی

نایب رئیس هیئت مدیره
 

عباس سعادتی

عضو اصلی هیئت مدیره
 

مهرداد کارگری

عضو اصلی هیئت مدیره
 
X