مهندس بهزاد شکوری بعنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت داروسازی سینادارو انتخاب شد.

مهندس بهزاد شکوری بعنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت داروسازی سینادارو انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو ، طی مراسمی با حضور دکتر بایرامی مدیر عامل، جمعی از مدیران محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت لابراتوارهای سینادارو مهندس بهزاد شکوری بعنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت دار‌وسازی سینادارو معارفه شدند.
مهندس شکوری با بیش از ۲۶ سال سابقه کاری ‌و مدیریت در شرکت‌های دارویی نظیر داروسازی البرز دارو ، سبحان دارو ، داروسازی کاسپین تأمین ، داروسازی مدوک زیست دارو و گروه بهمن ، البرز بالک و نوآوری زیستی گویا در سمت های مختلف در پست معاونت مالی و اجرایی ، مدیر کارخانه و امور اداری و مالی در کارنامه خود دارد.
لازم به ذکر است کمتر از یک هفته از انتصاب مهندس شکوری بعنوان معاونت سینادارو نگذشته است بارقه امید به این مجموعه برگشته و پرسنل زحمتکش با انرژی بیشتر در خدمت مدیریت هستند. مدیری موفق خواهد بود که با خلاقیت و‌نوآوری در کار خود فرصت ایجاد کند و با همنوا شدن محیط از فرصت ها برای بهبود سازمان استفاده کند، امیدواریم مهندس شکوری با حسن سابقه خود و همین روحیه جهادی که دارد بتواند کارنامه خوبی از خود در سینادارو نیز به یادگار بگذارد.

X