مناقصه

جهت شرکت در مزایدات و مناقصات شرکت سینا دارو ،  اطلاعات خود رو به ایمیل Offers@sinadarou.com یا شماره فکس 44196603-021ارسال نمایید.
X