مناقصه راه اندازی اتوماتیک سیستم SCADA تانک های ساخت و انتقال دارو به خطوط تولید

  • صفحه اصلی
  • مناقصه راه اندازی اتوماتیک سیستم SCADA تانک های ساخت و انتقال دارو به خطوط تولید
(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه راه اندازی اتوماتیک سیستم SCADA تانک های ساخت و انتقال دارو به خطوط تولید اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ یکشنبه 1402/05/15 لغایت یکشنبه 1402/05/22 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( واحد تدارکات آقای شهبازی ) مراجعه نمایند.

X