مناقصه خرید 2150 عدد زیر پالتی فلزی

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید 2150 عدد زیر پالتی فلزی  به مشخصات ذیل اقدام نماید.

  • زیر پالتی فلزی با پروفیل نبشی 5 سانتیمتری در ابعاد 100x 110 سانتیمتر ، دارای رنگ کوره ای نارنجی

 لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه (مشخصات فنی) و ارائه پیشنهاد، از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 لغایت پنجشنبه 1401/12/11 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X