مناقصه خرید یک دستگاه تانک استیل 150 لیتری

  • صفحه اصلی
  • مناقصه خرید یک دستگاه تانک استیل 150 لیتری
(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید یک دستگاه تانک استیل 150 لیتری اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه (مشخصات فنی) و ارائه پیشنهاد، از روز دوشنبه مورخ 22/12/1401 لغایت شنبه  27/12/1401 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM  مراجعه نمایند.

X