مناقصه خرید کیت های آزمایشگاهی

(( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید کیت های آزمایشگاهی  به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح کالا

واحد

مقدار

1

لایزت

ویال

100

2

اندوتوکسین

ویال

20

3

کیت LAL – تست اندوتوکسین

ویال

50

کیت ها از برند اندوسیف باشد.

 

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمیسیون معاملات و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ یکشنبه 1402/11/15 لغایت چهارشنبه 1402/11/25 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X