(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید کارتن حمل مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح کالا

ابعاد

واحد

مقدار

1

کارتن حمل 100 عددی اسپری بینی 5 میلی لیتری (3لا قهوه ای)

296x296x100

عدد

4100

2

کارتن حمل 200 عددی آمپول 5 میلی لیتری (E  فلوت )

38x21x11

عدد

200

3

کارتن حمل 100 عدد پماد و کرم 15 گرمی( 3لا قهوه ای )

355x245x120

عدد

5400

4

کارتن حمل 140 عددی پماد چشمی(E  فلوت )

40x20x10

عدد

185000

5

کارتن حمل 50 عددی آئروسل(E  فلوت )

360x275x112

عدد

140000

6

کارتن حمل 50 عددی کرم 78 گرمی

351x235x330

عدد

2900

7

کارتن حمل 200 عددی آمپول 1 و  2  میلی لیتری(E  فلوت )

25x24x12

عدد

15000

8

کارتن حمل 100 عددی اسپری بینی 20 میلی لیتری(3لا قهوه ای )

350x340x134

عدد

38000

9

کارتن حمل 100 عددی آمپول 10 میلی لیتری(E  فلوت )

27x27x8

عدد

20000

10

کارتن حمل 100 عددی قطره 20 میلی لیتری(E  فلوت )

30x30x10

عدد

70000

11

کارتن حمل 100 عددی قطره 5 میلی لیتری(E  فلوت )

27x27x8

عدد

350000

12

کارتن حمل 100 عددی قطره 10 میلی لیتری(E  فلوت )

30x30x10

عدد

500000

13

کارتن پنج لا منگنه ( 3لا قهوه ای )

44x44x44

عدد

48000

14

کارتن پنج لا مونودوز(E  فلوت )

60x33x30

عدد

36000

15

کارتن حمل چاپخانه ( 3لا قهوه ای )

39x29x29

عدد

20000

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ شنبه 1403/03/05 لغایت چهارشنبه 1403/03/09  از ساعت 9:00 الی 16:00 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X