مناقصه خرید قوطی های محصول

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید قوطی های محصول به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

نوع قوطی محصول

تعداد

 

ردیف

نوع قوطی محصول

تعداد

1

قوطی پماد 5/3 و 5/2 گرمی

000 000 15

11

قوطی اسپری بینی 13 و 20 میلی

000 200

2

قوطی قطره 5 میلی لیتری

000 000 20

12

قوطی پماد 15 گرمی

000 500

3

قوطی قطره 10  میلی لیتری

000 000 35

13

قوطی پماد 15 گرمی

000 500

4

قوطی قطره 20  میلی لیتری

000 000 15

14

قوطی 20 عدد قطره های 10 میل ( تک رنگ لاک باتوم )

000 500

5

قوطی پماد 25 گرمی ( زایلوژل )

000 000 4

15

قوطی اسپری 50 میلی

000 500

6

قوطی اسپری تنفسی بینی 100 و 200 ( با بریل )

000 000 5

16

قوطی آمپول 5 میلی (10 عدد )

000 200

7

قوطی پماد 30 و 50 گرمی

000 000 1

17

قوطی اسپری بینی 5 میلی

000 200

8

قوطی آمپول 10 میلی ( 5 عدد )

000 500

18

قوطی اسپری بینی 20 میلی

000 200

9

قوطی آمپول 2 میلی ( 10 عدد )

000 000 1

19

قوطی قطره تک دوز 6 رنگ با پوشش UV و برجسته

000 000 1

10

قوطی آمپول 10 میلی ( 10 عدد )

000 500

20

قوطی قطره تک دوز 6 رنگ با پوشش UV

000 000 1

 

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ پنجشنبه 1402/01/31 لغایت چهار شنبه 1402/02/13 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( آقای طاهرلو ) مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X