مناقصه خرید سیستم آب خالص ساز

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید سیستم آب خالص ساز   مشخصات ذیل اقدام نماید.

الف : جهت تأمین آب PW مورد نیاز شستشوی تانک های ساخت در مرحله CIP

ب: PW Outlet Flowrate : 1000 liter/hour

ج : Storage Tank : 5000 liters

 

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمیسیون معاملات و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ چهارشنبه 1402/10/20 لغایت شنبه 1402/10/30 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM  مراجعه نمایند.

X