مناقصه خرید تانک استیل

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید تانک استیل ساخت دارو  به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح

ظرفیت

تعداد

1

تانک استیل ساخت دارو

150 لیتری

2

2

تانک استیل ساخت دارو

200 لیتری

1

3

تانک استیل ساخت دارو

500 لیتری

4

 

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمیسیون معاملات و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ چهارشنبه 1402/10/20 لغایت شنبه 1402/10/30 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X