(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح

ابعاد

واحد

مقدار

1

بروشور دو رو چاپ 60 گر م

115 x 120 mm

عدد

50،000،000

2

بروشور دو رو چاپ 60 گر م

140 x 160 mm

عدد

12،000،000

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ پنجشنبه 1403/02/20 لغایت چهارشنبه 1403/02/26 از ساعت 9:00 الی 16:00 به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X