مناقصه خرید اتوکلاو

(( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید اتوکلاو  به شرح ذیل اقدام نماید.

ردیف

شرح کالا

واحد

مقدار

1

اتوکلاو  با ظرفیت  300 لیتری

دستگاه

2

2

اتوکلاو  با ظرفیت  500 لیتری

دستگاه

2

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و همچنین مشخصات فنی از دبیرخانه کمیسیون معاملات و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ یکشنبه 1402/11/15 لغایت دوشنبه 1402/11/23 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X