مناقصه اصلاح آزمایشگاه میکروبی

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه اصلاح آزمایشگاه میکروبی  با مشخصات ذیل اقدام نماید.

1 ) ایجاد پنلینگ جدید و Passbox

2) اصلاح Ducting هواسازها در صورت نیاز

3) Upgrade هواساز آزمایشگاه میکروبی با توجه به محاسبات جدید بعد از اصلاح پنلینگ Clean room

4) اصلاح Lighting اتاق های جدید.

5) ابعاد اتاق  250m2  می باشد.

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمیسیون معاملات و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ چهارشنبه 1402/10/20 لغایت شنبه 1402/10/30 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM  مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X