مناقصه آسفالت کاری و بسترسازی بخشی از محوطه انبار

  • صفحه اصلی
  • مناقصه آسفالت کاری و بسترسازی بخشی از محوطه انبار
(( آگهی مناقصه ))
  شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه آسفالت کاری و بسترسازی بخشی از محوطه انبار اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد، از روز یکشنبه مورخ 1401/11/21 لغایت چهارشنبه 1401/11/26 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام ( آقای مهندس کشاورزیان) مراجعه نمایند.
X