• صفحه اصلی
  • ساخت کلین روم برای تولید قطره های چشمی مونودوز با دستگاه BFS  شرکت تافلون
(( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه ساخت کلین روم برای تولید قطره های چشمی مونودوز با دستگاه BFS  شرکت تافلون اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و همچنین مشخصات فنی از دبیرخانه کمیسیون معاملات و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ سه شنبه 1402/12/15 لغایت دوشنبه 1402/12/21 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X