رکورد تولید و فروش ماهانه شرکت لابراتوارهای سینادارو شکسته شد

رکورد تولید و فروش ماهیانه شرکت لابراتوارهای سینادارو شکسته شد

 

با نگرشی نوین و اتکا به تجربه ، دانش و تخصص سرمایه های سازمانی خود و همچنین روحیه تعالی و جهادی مدیر عاملی جوان و انقلابی دکتر صادق جباری،توانست به رکورد های جدید در تولید ، فروش و توزیع محصولات خود دست یابد در همین خصوص میزان تولید این شرکت در شهریور ماه سال جاری به بیش از هفده میلیون و پانصد هزار عدد رسید. همچنین در بخش فروش رکورد فروش تعدادی بیش از هفده میلیون و فروشی ریالی بیش از هزار میلیارد ریال شکسته است.

X