دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه خرید دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف

نوع دستگاه

مشخصات دستگاه

تعداد

واحد

1

دستگاه HPLC

مجهز به اتوسمپلر و دکتور UV و Flourescens

1

دستگاه

2

دستگاه HPLC

مجهز به اتوسمپلر و دکتور UV

1

دستگاه

3

دستگاه HPLC

مجهز به اتوسمپلر و دکتور PDA

1

دستگاه

4

دستگاه اسپکترومتر

اسپکترومتر رامان Raman Spectrometer

1

دستگاه

5

دستگاه ویسکومتر

ویسکومتر روتاری جهت اندازه گیری ویسکوزیته محصولات و موارد اولیه

1

دستگاه

6

دستگاه زون ریدر

1

دستگاه

 

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه ، دریافت اسناد و مدارک مربوطه، و مشخصات فنی و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ چهارشنبه 30/01/1402 لغایت یکشنبه 10/02/1402 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

X