خرید بروشور دو رو چاپ

(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

1- بروشور سایز 115x120 میلیمتر دو رو چاپ                      10،000،000 عدد

2- بروشور سایز 140x160 میلیمتر دو رو چاپ                      4،000،000 عدد

لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ چهارشنبه 1402/08/03لغایت دوشنبه 1402/08/08 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( آقای طاهرلو ) مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X