جلسه اعضای شورای اسلامی کارگری با مدیرعامل شرکت سینادارو

جلسه اعضاس شورای اسلامی کارگری با مدیر عامل محترم شرکت لابراتوارهای سینادارو برگزار شد. در این نشست پیرامون مسائل رفاهی کارکنان ، ارتقاء و گروه شغلی کارکنان و رفع مشکلات و دغدغه کارکنان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر جباری در جهت بهبود موضوعات مطرح شده قول مساعدت و همکاری دادند.

X