تعامل بین بانک سینا و شرکت لابراتوارهای سینادارو جهت اخذ تسهیلات مالی و ریالی

تعامل بین بانک سینا و شرکت لابراتوارهای سینادارو جهت اخذ تسهیلات مالی و ریالی

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو، در مورخ 1401/07/25 جلسه ای با موضوع تعامل بین بانک سینا و شرکت لابراتوارهای سینادارو جهت اخذ تسهیلات مالی و ریالی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقایان مهدی رزمی عضو هیت مدیره و معاون اعتبارات و بین الملل ، حمداله جمالی معاون امور شعب و مناطق ، حمدرضا شاکری مدیر منطقه غرب تهران ، اسماعیل صفی خانی رئیس شعبه آزادی از طرف بانک سینا و  آقایان دکتر صادق جباری مدیر عامل و عضو هیت مدیره و دکتر نبی زنده دل معاونت مالی و پشتیبانی از طرف شرکت لابراتوارهای سینادارو حضور داشتند، در مورد راهکارهای انتقال ارز به خارج از کشور جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت مطرح و مقرر گردید بانک سینا همکاری های لازم در این زمینه را مبذول نماید.

X