تصاویر همایش ها

تصاویر همایش ها

بیست و نهمین سمینار سالیانه فارابی – اردیبهشت 1403

دهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری – مهر 1402

هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما – مهر 1402

پنجمین نمایشگاه بین المملی فارمکس – شهریور 1402

سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی-خرداد1402

بیست و همشتین سمینار سالیانه فارابی – اردیبهشت 1402

هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما – مهر 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام – تیر 1401

پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی – خرداد 1401               

ششمین نمایشگاه ایران فارما – مهر 1400                     

X