• صفحه اصلی
  • تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ،طبخ و توزیع غذای پرسنل شرکت اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه از دبیرخانه کمیسیون معاملات این شرکت و تحویل آن به حراست شرکت از تاریخ پنجشنبه 1403/02/20 لغایت چهارشنبه 1403/02/26 از ساعت 9:00 الی 14:00 به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک
X