تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت سينادارو اولين توليد کننده فرآورده های استريل چشمی و آئروسلهای تنفسی در ايران

شرکت لابراتوارهای سينادارو در سال 1342 فعاليت توليدی خود را با نام Dopar با توليد قطره های چشمی تحت ليسانس شرکت P.O.S  فرانسه آغاز کرد.
اين شرکت به سرعت در ابعاد مختلف توسعه يافت و بتدريج با توليد داروهای ديگر تحت ليسانس شرکتهايی همچون Merrell toraude, Denver chemical, Pharmaton, Aspro Nicholas گسترش يافت.
اين شرکت پس از انقلاب بر حسب تصميمات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به گسترش خطوط اختصاصی پرداخته و توليد خود را با انواع قطره ها, محلولها و پمادهای استريل چشمی, اينهالرهای تنفسی, اسپری های بينی, قطره های بينی, ژل, کرم, پماد, لوسيونهای جلدی و آمپولها گسترش داده است.   
در حال حاضر اين شرکت علاوه بر تامين داروهای مورد نياز بيماران داخل کشور اقدام به صدور فرآورده های خود به کشور های همسايه مينمايد.
شرکت سينادارو با شرکتهای معتبر بين المللی, انجمن های تخصصی پزشکی و مراکز تحقيقاتی وابسته به دانشکده های داروسازی و پزشکی به منظور بهبود کيفيت محصولات و ارتقاء دانش دارويی و مهارتهای پرسنل ارتباط مستمر دارد.
نگاهی اجمالی به ظرفيت توليد شرکت سينادارو نمايانگر حضور موثر و قوی اين شرکت در عرصه توليد محصولات دارويی کشور ميباشد.

X