تأمین پیمانکار جهت بازسازی آشپزخانه و رستوران شرکت لابراتوارهای سینادارو

  • صفحه اصلی
  • تأمین پیمانکار جهت بازسازی آشپزخانه و رستوران شرکت لابراتوارهای سینادارو
(( آگهی مناقصه ))

شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید.

1- تأمین پیمانکار جهت بازسازی آشپزخانه و رستوران شرکت لابراتوارهای سینادارو

الف) تأمین و تهیه مطالح و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد.

ب) تخریب و خروج نخاله از شرکت به عهده پیمانکار می باشد.

 لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه که دارای سوابق و تجربه کاری می ‌باشند دعوت به عمل می آید تا جهت اطلاع از شرایط مناقصه و دریافت اسناد و مدارک مربوطه و تحویل آن به دبیرخانه شرکت از تاریخ پنج شنبه 1402/07/20 لغایت چهارشنبه 1402/07/26 از ساعت 9 الی 13 به محل شرکت واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار52 ، خیابان شهید گمنام و یا به نشانی تارنمای شرکت WWW.SINADAROU.COM ( واحد عمران و نوسازی آقای مهندس کشاورزیان ) مراجعه نمایند.

X