بازدید هیأت تجاری افغانستان از خطوط تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو

بازدید هیأت تجاری افغانستان از خطوط تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو

به گزارش روابط عمومی شرکت لابراتوارهای سینادارو، در تاریخ 1401/08/22 یک هیأت پزشکی از کشور افغانستان شامل مدیران بیمارستان و نمایندگان وزارت بهداشت افغانستان، از خطوط تولید بازدید و با آخرین دستاوردها و محصولات تخصصی سینادارو از نزدیک آشنا شدند.

جناب آقای دکتر ظاهرگل، رئیس بیمارستان نور کابل، از تمایل پزشکان این کشور به تجویز اقلام دارویی سینادارو به ویژه در حوزه چشم پزشکی و همچنین ظرفیت جذب بالای بازار داروی افغانستان خبر داد.

صادرات به کشور های همسایه با حفظ بازار داخل و تأمین نیاز هموطنان عزیزمان در دستور کار شرکت لابراتوارهای سینادارو می باشد.

X