انتصاب آقای دکتر صادق جباری

انتصاب آقای دکتر صادق جباری

با مصوبه هیات مدیره ی شرکت لابراتوارهای سینادارو آقای دکتر صادق جباری بعنوان مدیر عامل این شرکت منصوب و از زحمات آقای مهندس احمدزاده تشکر و قدردانی گردید.

X