اعضای هیئت مدیره-دکتر حسن بایرامی

دکتر حسن بایرامی

مدرک تحصیلی : 

  • دکترای دامپزشکی
  • فوق لیسانس مدیریت دارویی

اهم سوابق :

  • معاون برنامه ریزی و زنجیره تأمین اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو
  • رئیس اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو
  • مدیر پروژه تأمین داروهای ضد کرونایی سازمان غذا و دارو
  • معاون بازرگانی و فروش شرکت داروسازی فارما شیمی وابسته به بیمه سلامت
  • مدیرعامل شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس
1
X