ارتباط با واحد سهام

اطلاعات ارتباط با واحد سهام

مسئول امور سهام آقای حامد مرادی

آدرس

كيلومتر ١٥ جاده مخصوص كرج بلوار ٥٢، خيابان شهيد گمنام،
شركت لابراتوارهای سينادارو ( سهامی عام )

تلفن

٣-٤٤١٩٤٥٢١-٠٢١

داخلی

358

فکس

٤٤١٩٦٦٠٣-٠٢١

ایمیل

stock@sinadarou.com

فرم ارتباط با واحد سهام

    X