ارتباط با ما

اطلاعات ارتباط با ما

آدرس

كيلومتر ١٥ جاده مخصوص كرج بلوار ٥٢، خيابان شهيد گمنام،
شركت لابراتوارهای سينادارو

تلفن

٣-٤٤١٩٤٥٢١-٠٢١

فکس

٤٤١٩٦٦٠٣-٠٢١

ایمیل

info@sinadarou.com

فرم ارتباط با ما

    X