آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام ) شماره ثبت 11405 شناسه ملی10100450900

 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام این شرکت در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 در محل اصلی شرکت به نشانی : تهران کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج ، خیابان پنجاه و دوم ، خیابان شهید گمنام برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه :

  • تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس (تبصره مفاد ماده 14 اساسنامه و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه و ماده 28 اساسنامه)

 نحوه حضور در جلسه:

  • نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده.
  • سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی.

توجه:

  • برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه در سربرگ شرکت با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت معرفی کننده حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع برای دریافت برگ ورود الزامی است.
  • لازم به ذکر است سهامداران عزیز با مراجعه به تارنمای https://dima.csdiran.ir جهت مشاهده مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت آنلاین اقدام نمایند.

 برگزار کننده :هیأت مدیره شرکت لابراتوارهای سینادارو

X