آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29
 شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام )شماره ثبت  11405 شناسه ملی10100450900

 از کلیه سهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 این شرکت که در روز شنبه مورخ 1403/04/23 ساعت 10:00 در محل شرکت به نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، خیابان پنجاه و دوم ، خیابان شهید گمنام برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

 دستورجلسه :

 • استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29
 • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29
 • بررسی و اخذ تصمیم و تصویب صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و …) سال مالی منتهی به 1402/12/29
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت
 • تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
 • اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
 • تعیین حق الزحمه کمیته ها
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

نحوه حضور در جلسه:

 • نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده.
 • سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی.

 

توجه:

 • برای نمایندگان سهامداران حقوقی، ارسال معرفی نامه در سربرگ شرکت با امضای اشخاص دارنده امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت معرفی کننده حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع برای دریافت برگ ورود الزامی است.
 • لازم به ذکر است سهامداران عزیز با مراجعه به تارنمای https://dima.csdiran.ir جهت مشاهده مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت آنلاین اقدام نمایند.

 

برگزار کننده : هیأت مدیره شرکت لابراتوارهای سینادارو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29

X