آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام)

شماره ثبت 11405 شناسه ملی 10100450900

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام) که در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/03/03 در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار پنجاه و دوم، خیابان شهید گمنام برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضاء هیئت مدیره

نحوه حضور در جلسه:

  • نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی نماینده.
  • سهامداران حقیقی یا نمایندگان قانونی ایشان با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی.

توجه:

لازم به ذکر است سهامداران عزیز با مراجعه به تارنمای https://dima.csdiran.ir جهت مشاهده مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به صورت آنلاین اقدام نمایند.

دعوت کننده مجمع: هیئت مدیره شرکت لابراتوارهای سینا دارو (سهامی عام)

X