ترکیبات :
هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی میدراکس® حاوی 0/5 یا 1 گرم تروپیکامید به عنوان ماده موثره و بنزالکونیوم کلراید به عنوان نگه دارنده می باشد.

فارماکولوژی :
تروپیکامید یک عامل آنتی کلینرژیک می باشد که با مهار پاسخ های عضلات عنبیه و اجسام مژگانی به تحریکات کلینرژیک باعث گشاد شدن مردمک (میدریاز) و فلج تطابق (سیکلوپلژی) می شود.
محلول 0/5% باعث گشاد شدن مردمک می شود (میدریاز).
محلول 1% علاوه بر میدریاز، باعث فلج تطابق (سیکلوپلژی) می گردد.

کاربرد :
قطره چشمی میدراکس® به عنوان یک داروی سیکلوپلژیک و میدریاتیک در تشخیص مواردی مانند اندازه گیری خطاهای انکساری و معاینه انتهای چشم کاربرد دارد.

مقدار و چگونگی مصرف دارو :
سیکلوپلژی: به منظور اندازه گیری خطاهای انکساری یک یا دو قطره از محلول 1% در چشم چکانده می شود که 5 دقیقه بعد مجدداً تکرار می شود. اگر بیمار پس از گذشت 20 تا 30 دقیقه مورد معاینه قرار نگرفت ممکن است یک قطره دیگر به منظور طولانی نمودن اثرات میدریاتیک، در چشم چکانده شود.
میدریاز: به منظور معاینه انتهای چشم 15 تا 20 دقیقه قبل از معاینه یک یا دو قطره از محلول 0/5% در هر چشم چکانده می شود. چشم هایی با رنگ عنبیه تیره تر ممکن است نیاز به دوز بالاتر داشته باشند.

شکل دارویی :
قطره های استریل چشمی میدراکس® 0/5 و 1% سینا دارو در بطری های پلاستیکی 10 میلی لیتری عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

نام محصول

میدراکس 1% (تروپیکامید)

موضع استفاده

چشم

گروه محصول

قطره چشمی یکبار مصرف

كد محصول

45711020

حجم دارو

0/5 میلی لیتری

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر