ترکیب:

هر میلی لیتر آمپول استریل زایلکس ®2 حاوی 20 میلی گرم لیدوکائین هیدروکلرید در محلول آبی استریل بدون نگه دارنده می باشد.

 

فارماکولوژی:

بی حس کننده های موضعی، ایجاد و هدایت جریان های عصبی را با کاهش نفوذپذیری غشای نورونی به یون های سدیم، تثبیت غشای نورون ها و ممانعت از دپولاریزاسیون، مهار می کنند.

 

کاربرد:

آمپول زایلکس ®2 به منظور ایجاد انواع بی حسی و همچنین در آریتمی بطنی و پس از سکته های قلبی به کار می رود.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

دوز مورد نياز بی حس کننده های موضعی بسته به روش بی حسی، خونرسانی محل تزريق، اعصابی که بايستی بلوک شوند و نوع جراحی متفاوت می باشد. مقدار و چگونگی مصرف دارو در هر شخص بسته به سن، وزن، وضعيت جسمانی و ميزان جذب از محل تزريق متفاوت است. برای تعيين تکنيک و روش خاص تزريق بی حس کننده های موضعی بايستی از متون استاندارد استفاده نمود. سلامتی و کارايی بی حس کننده های موضعی بستگی به ميزان مصرف، تکنيک صحيح استفاده، رعايت احتياطات احتمالی و آمادگی برای حالات اورژانسی دارد.  بی حس کننده های موضعی بايستی توسط پزشک حاذقی که به تشخيص و درمان سميت دارو در موارد اورژانسی آشناست تجويز شود. هنگام تجويز بی حس کننده های موضعی بايد دستگاه احياء ، اکسيژن و ساير داروهای مورد نياز احياء موجود بوده و به منظور سهولت تجويز داروها بايستی دسترسی به عروق وجود داشته باشد.

 

شکل دارویی:

آمپول های 5 میلی لیتری زایلکس® 2 سینادارو در جعبه های 10 عددی عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46913010

نام محصول

زایلکس 2 (لیدوکائین)

موضع استفاده

آمپول

گروه محصول

آمپول

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر