ترکیب:

هر آمپول (10 میلی لیتری) ریلاکسین® حاوی 1 گرم متوکاربامول در محلول آبی استریل می باشد.

 

فارماکولوژی:

مکانیسم عمل متوکاربامول ممکن است ناشی از کاهش فعالیت عملکردی سیستم اعصاب مرکزی باشد. این ماده، روی مکانیسم انقباض پذیری عضلات مخطط اثر مستقیم ندارد. متوکاربامول به صورت مستقیم اثر شل کنندگی روی عضلات اسکلتی ندارد.

 

کاربرد:

آمپول ریلاکسین® به عنوان درمان کمکی و تسکین دهنده دردهای عضلانی– اسکلتی حاد استفاده می شود.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

بزرگسالان: به عنوان شل كننده عضلانی مقدار 1 تا 3 گرم در روز به مدت سه روز از راه عضلاني يا وريدی تزريق می شود. به دنبال قطع مصرف دارو به مدت 48 ساعت، درصورت نياز، اين مقدار تكرار مي شود.

به عنوان داروي كمكي در درمان كزاز، مقدار 1 يا 2 گرم از راه وريدي تزريق مي شود. علاوه بر اين مقدار، 1 يا 2 گرم هم ممكن است از راه انفوزيون وريدي مصرف شود. به طوريكه مقدار مصرف تام اوليه به سه گرم برسد. این نحوه مصرف دارو تا زمانی که امکان استفاده از لوله بینی- معده ای فراهم شود، هر شش ساعت تکرار می شود.

حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان، غير از مورد مصرف دارو در درمان كزاز، در سه روز پياپی نبايد از 30 گرم در روز بيشتر شود.

کودکان: به عنوان داروی کمکی در درمان كزاز، مقدار 15 ميلی گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن یا 500 میلی گرم به ازای هر متر مربع از سطح بدن، هر 6 ساعت از راه وریدی تزریق می شود.

کارآیی و اثربخشی این دارو در کودکان کمتر از 12 سال برای مصارف غیر از درمان کزاز به اثبات نرسیده است.

 

شکل دارویی:

آمپول های 10 میلی لیتری ریلاکسین® سینا دارو در جعبه های 5 عددی عرضه می شوند.

 

 

دسته:

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46914010

نام محصول

ریلاکسین (متوکاربامول)

موضع استفاده

آمپول

گروه محصول

آمپول

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر