ترکیب:

هر 1 میلی لیتر آمپول استریل جنتکس®80  حاوی 40 میلی گرم جنتامایسین می باشد.

 

فارماکولوژی:

جنتامایسین از میان غشای سلولی باکتریایی نفوذ کرده و از تشکیل پیوند پپتیدی و متعاقباً سنتز پروتئین جلوگیری به عمل می آورد.

 

کاربرد:

این محصول در درمان عفونت های ناشی از باکتری های حساس معمولاً ارگانیسم های گرم منفی مانند سودومونا، پروتئوس، سراتیا و استافیلوکوک های گرم مثبت کاربرد دارد.

 

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

بزرگسالان:

تزريق عضلانی يا انفوزيون وريدی: mg/kg 1-1.7 هر هشت ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر

تزریق  Intralumbarو Intraventricular: 8-4 میلی گرم یک بار در روز.

نوزادان بزرگتر از یک هفته و شيرخواران: mg/kg 2.5 هر هشت تا شانزده ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر.

نوزادان نارس و طبيعی با سن کمتر از يک هفته: mg/kg 2.5 هر 12 تا 24 ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر.

کودکان: mg/kg 2-2.5 هر هشت ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر به صورت تزريق عضلانی يا انفوزيون وريدی.

تزریق  Intralumbarو  Intraventricularبرای کودکان بزرگتر از سه ماه و بالاتر: 2-1 میلی گرم یک بار در روز.

 

شکل دارویی:

آمپول های 2 میلی لیتری جنتکس®80  سینادارو در جعبه های 10 عددی عرضه می شوند.

دسته:

توضیحات تکمیلی

كد محصول

46912010

نام محصول

جنتکس 80 (جنتامایسین)

موضع استفاده

آمپول

گروه محصول

آمپول

نیاز به نگهداری دارو در یخچال

خیر